Register.

Use the form below to create a new account.

Passwords are required to be a minimum of 6 characters in length.

 
 
 

Kullanım Koşulları

ead.dhmi.gov.tr web sitesinde yer alan statik ve dinamik havacılık verileri kullanıcıları bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bilgilerin doğruluğunun ve geçerliliğinin AIS/AIM birimlerinden teyit ettirilmesi kullanıcıların sorumluluğundadır. Haritada gösterilen FIR sınır hattı ATS amaçlıdır ve politik bir anlam ifade etmemektedir.

Önerileriniz için saffet.ozturk@dhmi.gov.tr, ersin.ersoy@dhmi.gov.tr adresleri üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

Usage Conditions

Static and dynamic aeronautical data that take part in ead.dhmi.gov.tr is used only for information purposes. It is the responsibility of users to confirm the accuracy and validity of the information from the AIS/AIM units. FIR boundaries shown on the map is only for ATS purposes and it has no political validity.

You can contact with us via saffet.ozturk@dhmi.gov.tr, ersin.ersoy@dhmi.gov.tr for your suggestions.